VolunteerGwirfoddoli

Donate your time: volunteer for Labour

Up and down the country local parties are campaigning for important elections. You can see campaign events happening near you by visiting members.labour.org.uk now. Alternatively, fill out the form below. Your local Labour Party campaign organiser will then get in touch.

Rhoi o’ch amser: gwirfoddoli i Lafur Cymru

Ar hyd a lled y wlad mae pleidiau lleol yn ymgyrchu ar gyfer etholiadau pwysig. Gallwch weld y digwyddiadau ymgyrchu sy’n cael eu cynnal yn lleol trwy fynd i members.labour.org.uk nawr neu llenwch y ffurflen isod a bydd trefnydd lleol ymgyrch Llafur Cymru yn cysylltu â chi.

*
*