PeoplePobl

Welsh Labour have a large and dedicated group of politicians working across all layers of Government, standing up for Wales and putting the needs of consituents first.

Click here to visit the page of Carwyn Jones's AM, First Minister of Wales and Leader of Welsh Labour.

Click here to view our Assembly members.

Click here to view our Members of Parliament.

Click here to view our Member of the European Parliament.

 

 

 

Mae gan Llafur Cymru grŵp mawr ac ymroddedig o wleidyddion sy'n gweithio ar draws pob haen o llywodraeth, yn sefyll i fyny ar gyfer Cymru a rhoi anghenion ei etholwyr yn gyntaf.

Cliciwch yma i ymweld â dudalen Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru ac Arweinydd Llafur Cymru.

Cliciwch yma i weld ein Aelodau'r Cynulliad.

Cliciwch yma i weld ein Aelodau Seneddol.

Cliciwch yma i weld ein Aelod Seneddol Ewrop.